Cách người Úc gặp gỡ và giao thiệp

 

jobhandshake_cddf9– Khi gặp người nào đó lần đầu tiên, thông thường bạn phải bắt tay bằng tay phải của mình. Những người không quen biết nhau thường không hôn hoặc ôm nhau khi mới gặp.

– Nhiều người Úc nhìn thẳng vào mắt người khác khi họ trò chuyện và coi đó như là sự kính trọng và cho thấy đó là dấu hiệu của sự lắng nghe.

– Khi gặp người mới, người Úc thường không cảm thấy thoải mái khi phải đặt câu hỏi hoặc bị hỏi những câu hỏi liên quan đến tuổi, tình trạng hôn nhân và tài chính.

– Trừ khi bạn được giới thiệu với ai đó bằng tên gọi thông thường hoặc được yêu cầu gọi họ bằng tên gọi thông thường, chúng ta thường phải gọi người mới quen biết bằng họ hay bằng danh (ví dụ: Mr. Jones, Mrs. Citizen, Ms. Smith, Dr. Richards). Ở chỗ làm việc và đối với bạn bè người Úc thường tỏ ra ít trang trọng hơn và gọi bằng tên thông thường.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>