Phong Tục Châu Úc

Người Úc và phép lịch sự

phep lich su   “Làm ơn” và “cám ơn” là những từ rất hữu ích khi giao thiệp với ai đó hay mua bán và làm dịch vụ. Khi được hỏi bạn thích gì? Như trà hay càfe, cách lịch sự để trả lời “Yes, please.” nếu bạn thích và “No, thanks.” nếu bạn không thích. Khi nhận

Cách ăn mặc của người Úc

134957_u1 Úc là xã hội đa chủng tộc. Sự đa dạng trong cách phục trang của những người ở đây cũng đã phản ánh phần nào sự đa dạng này. Không có một quy định cụ thể nào về cách ăn mặc, mặc dù cũng có một số yêu cầu về cách ăn mặc trong một

Cách người Úc gặp gỡ và giao thiệp

jobhandshake_cddf9   – Khi gặp người nào đó lần đầu tiên, thông thường bạn phải bắt tay bằng tay phải của mình. Những người không quen biết nhau thường không hôn hoặc ôm nhau khi mới gặp. – Nhiều người Úc nhìn thẳng vào mắt người khác khi họ trò chuyện và coi đó như là