Thông tin về quần đảo Loyaute

283px-Iles-Loyauté_embleme.svg

Quần đảo Loyauté (tiếng Pháp: Îles Loyauté) là một quần đảo ở Nouvelle-Calédonie, một đặc khu hải ngoại của Pháp tại châu Đại Dương, quần đảo được quản lý như là một trong ba tỉnh của Nouvelle-Calédonie (tiếng Pháp:Province des îles Loyauté). Các đảo chạy theo hướng đông nam – tây bắc về phía đông của đảo chính lần lượt là: Mare, Tiga, Lifou và Ouvea.

Tổng diện tích của quần đảo là 1980,9 km². Dân số 17.436 người (2009). Mật độ là: 8,8 người/km². Thành phần dân cư:

  • Người Melanesia: 97,1%
  • Người gốc châu Âu: 2%
  • Người Polynesia: 0,2%
  • Khác: 0,7%

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>